Medarbeidere

Vigdis Hetland Hadland


Utdanning: lærer med tilleggsutdanning i norsk, sosialpedagogikk, flerkulturell pedagogikk, veiledning/rådgiving og årsstudium i sjelesorg ved Diakonova.
Flere års erfaring som lærer og skoleleder i grunnskolen, rådgiver for flerkulturell ungdom og veileder for lærere som jobber med flerkulturelle barn.
Har vært forstermor i flere år og jobbet frivillig inn mot enkeltpersoner og familier som trenger hverdagsbistand.

 

Aud Vihovde Hoftun


58 år. Utdanning: lærer,diakon ved Norsk Diakonihøyskole og 2 års sjelesorgstudium ved Diakonova.

Mange års erfaring som barne og ungdomsarbeider, områdearbeider, forkynner og sjelesørger/veileder i Normisjon.

Karstein Dragsund


72 år. Utdanning: lærer og teolog.

Lang erfaring som lærer/sosial-lærer og rådgiver i skolen. Har også jobbet som prest og forkynner.

Hans Høie


Daglig leder av Horve Ungdomssenter.

2 årig seminar på Indremisjonsselskapets (nå Normisjons) Bibelskole i Oslo.

Har i flere tiår arbeidet med barn og unge, forkynnelse og lederutvikling i Normisjon.

I Fermate er han engasjert i mentorsamtaler og kurs.

Gjermund Lygre


Utdanning:

Gjermund Lygre er utdannet teolog ved Misjonshøyskolen (VID)  og  har videreutdanning i sjelesorg ved Diakonova.

Erfaring:

Han har vært misjonær i Mali gjennom mange år og han har jobbet som Acta-leder og misjonskonsulent i Normisjon Rogaland. For tiden er han sokneprest i Førresfjorden menighet i Tysvær. Han lang erfaring fra møte med mennesker i ulike generasjoner og livssituasjoner.